bmi måling med vekt og målebånd

Hvordan regne ut og forstå BMI

BMI, eller KMI (kroppsmasseindeks) på norsk, viser balansen mellom kroppsvekt og kroppslengde. Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt grenseverdier for kroppsmasseindeks hos voksne, og disse verdiene forener hensyn til alle typer vektrelaterte sykdommer, med hensyn til individ og samfunn. I denne artikkelen hjelper vi deg med å forstå hva BMI er, hvordan det brukes og hvordan man regner det ut.

Hva er BMI?

BMI er en forkortelse for «Body Mass Index» og er et mål på personens vekt i forhold til høyde. KMI, som det kalles på norsk, skiller ikke mellom fett og muskelmasse, og kan derfor være misvisende i noen tilfeller og det fungerer mer som en indikator enn en direkte måling av personens totale kroppsfett.

Et BMI-diagram brukes til å kategorisere en person i 1 av totalt 6 grupper på BMI-skalaen, undervekt, normal vekt, overvekt og fedme grad 1, grad 2, grad 3:

 • BMI under 18.5 regnes som undervekt
 • BMI mellom 18.5 og 24.9 regnes som normalvekt
 • BMI mellom 25 og 29.9 regnes som overvekt
 • BMI mellom 30 og 34.9 regnes som fedme grad 1
 • BMI mellom 35 og 39.9 regnes som fedme grad 2
 • BMI på 40 eller høyere regnes som fedme grad 3

Disse ulike grenseverdiene eller klassifiseringene angir også en sykdomsrisiko ifølge Folkehelseinstituttet, og denne risikoen lyder som følger:

 • 14 eller lavere: Lav risiko for diabetes, økt for andre helseproblemer
 • 15-24.9: Lav sykdomsrisiko
 • 25-29.9: Økt risiko for diabetes
 • 30-34.9: Økt risiko for diabetes og økt risiko for dødelighet
 • 35-39.9: Høy risiko for flere helseproblemer og økt dødelighet
 • 40 eller høyere: Ytterligere økt helserisiko

Regne ut BMI

BMI hos en person regnes ut gjennom en matematisk formel. På nettet finnes det til og med massevis av tabeller og BMI kalkulatorer som hjelper med å regne ut din BMI.

Formelen er som følger: (Vekt i kg) / (høyde i meter * høyde i meter) = BMI

Eksempel: 65 kg / (1.65 cm * 1.65 cm) = 23.88 BMI

Som nevnt ovenfor ligger en normal BMI-score mellom 18.5 og 24.9. dette betyr at en voksen er innenfor et normalt vektområde for høyden sin.

3 enkle steg for å regne ut din BMI:

 1. Regn ut din høyde i meter
 2. Regn ut høyden din i kvadratmeter (høyden i meter ganget med seg selv)
 3. Del vekten din i kg med høyden din i kvadratmeter

Eksempel:

For en voksen med en høyde på 180 cm og en vekt på 75 kg:

Først må du konvertere høyden til meter. Siden det er 100 cm på en meter, deler du høyden din på 100. Dette gir oss 1.8 meter.

Deretter bruker du tallene dine i formelen:

BMI = 75 kg / (1.8 m * 1.8 m)

BMI = 75 kg / 3.24 m

Dette gir oss en BMI på 23.15

Høy BMI og helse

BMI kan betraktes som et måleinstrument for helsen din. BMI-beregningen brukes ofte av helsepersonell til å evaluere blant annet helsen til en person i forhold til overvekt og fedme.

En høy BMI (25 og oppover) kan forårsake forskjellige helseproblemer:

 • Høyt kolesterol
 • Type 2 diabetes
 • Hjertesykdom
 • Hjerneslag
 • Høyt blodtrykk
 • Søvnapné og snorking
 • Slitasjegikt og leddsykdom

Imidlertid er BMI bare et av verktøyene som brukes til å evaluere helse. Andre faktorer som blodtrykk, kolesterol, blodsukker, familiehistorie med hjertesykdommer, alder, kjønn, midjemål og fysisk aktivitet blir også tatt med i en slik vurdering.

Kan BMI brukes av alle?

For de fleste kan BMI brukes som et pålitelig måleverktøy for overvekt. Det kan imidlertid ikke gi et nøyaktig estimat av kroppens sammensetning av muskler, bein, fett og annet vev. Derfor kan det fungere dårligere hos for eksempel muskuløse personer.

Tilsvarende kan en eldre og ikke-muskuløs person kategoriseres som normal, til tross for det høye fettinnholdet i kroppen.

BMI regnes heller ikke som et optimalt måleverktøy hos:

 • Barn og ungdommer som vokser
 • De med store eller små kroppsrammer
 • Gravide kvinner

I disse tilfellene skal vedkommende evalueres og måles nøye basert på andre metoder.

Midjemål – en viktig faktor

Til tross for en sunn BMI, kan du fremdeles ha for mye kroppsfett rundt magen, noe som kan føre til helserisikoer som tidligere nevnt.

Å måle midjen er en fin måte å sikre at du ikke bærer for mye fett rundt magen – 95 cm eller mer for menn og 80 cm eller mer for kvinner, betyr i de fleste tilfeller at man er overvektig. Alt over 102 cm hos menn eller 88 cm for kvinner indikerer i de fleste tilfeller alvorlig fedme.

Hvorfor er det så viktig å måle midjen? Dette er fordi blant annet risikoen for helseproblemer har en sterk sammenheng med hvor du lagrer kroppsfettet ditt. Konsentrerte fettforekomster rundt mage/midje anses ikke som sunne.

Mål midjen

Slik måler du midjen riktig:

 1. Finn bunnen av ribbeina og toppen av hoftebeina
 2. Ta et målebånd rundt midjen, midt mellom disse to punktene
 3. Pust ut naturlig før du måler
 4. Mål midjen

 

Bestselgere: