Har mosjon og fysisk aktivitet betydning for om vekten går opp eller ned?